Smaakvolle en technisch perfecte websites

redfox is een klein ontwerpbureau dat al meer dan 20 jaar smaakvolle en technisch perfecte websites ontwikkelt. Vele tientallen bedrijven en initiatieven, klein en groot, hebben intensief met redfox samengewerkt om hun doelgroep letterlijk en figuurlijk een zo groot mogelijke dienst te bewijzen. En dat levert op.

Daarbij is het goed om te weten dat het ontwikkelen van een website meer, veel meer, is dan alleen het ‘bouwen’ van webpagina’s. In zee gaan met redfox betekent ook, dat door ‘luisteren en vragen’ getracht wordt exact in beeld te krijgen waar de website ècht over moet gaan. C.q. welk product er aangeboden moet worden en daarnaast vooral hoe. Het zo precies mogelijk in kaart brengen van de doelgroep is hierbij een belangrijk onderdeel.

redfox heeft dus niet alleen kennis en kunde in huis als het om ontwerp of techniek gaat, maar staat ook zijn mannetje om klanten juist in de aanloopfase met raad en daad bij te staan. Daarom is hier de aanmoediging op zijn plaats om al in een vroeg stadium met redfox contact op te nemen.

Door jarenlange ervaring, een niet aflatende nieuwsgierigheid naar de jongste ontwikkelingen op internetgebied en een 'beeldende' achtergrond, maakt redfox meer dan ‘schoone’ websites. Soms direct in het oog springend door het toevoegen van een groot gebaar, dan wel door middel van kleine, illustratieve elementen zoals iconen en ander beeldgoed.

redfox is bovendien meer dan thuis op het gebied van fotografie en typografie. Zelfs tekstschrijven wordt als dienst aangeboden. Al deze kwaliteiten worden ingezet om hoogstaande webpresentaties te maken. Door middel van de meest recente technieken ook nog eens toekomstbestendig.